Sàn GDTMĐT Hà Tĩnh

3. Hướng dẫn đăng kí thành viên


3. Hướng dẫn đăng kí thành viên

 

Để đăng kí thành viên sàn giao dịch điện tử Hatinhtrade.com.vn, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại trang chủ, chọn menu "Tài khoản", tiếp theo chọn "Đăng ký thành viên"

 

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin vào biểu mẫu theo gợi ý

 

Bước 3: Bấm đăng ký thành viên để gửi biểu mẫu đăng ký. Nếu thành công sẽ xuất hiện biểu mẫu đăng nhập thành viên

Bước 4: Bạn cần nhập "Tên thành viên" và "Mật khẩu" để đăng nhập. Nếu thành công bạn sẽ được chuyển đến Bảng điều khiển của trang thành viên

Bước 5: Bạn cần cập nhật thông tin "Địa chỉ liên hệ" và "Địa chỉ giao hàng" bằng cách bấm vào mục "Địa chỉ của tôi"

Bước 6: Bạn bấm vào nút "Thêm địa chỉ" và điền thông tin địa chỉ vào biểu mẫu theo gợi ý:

Bước 6: Bấm nút "Lưu địa chỉ" để hoàn tất quá trình tạo tài khoản./.