Sàn GDTMĐT Hà Tĩnh

5. Hướng dẫn đăng kí gian hàng


5. Hướng dẫn đăng kí gian hàng

Để trở thành người bán trên Hatinhtrade.com.vn, tiến hành đăng kí gian hàng theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập website Hatinhtrade.com.vn. Chọn “Đăng kí người bán”

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo form mẫu, chọn đồng ý "Các điều khoản và điều kiện" sau đó bấm chọn“Đăng kí người bán”

Bước 3: Chờ hệ thống phê duyệt gian hàng bạn sẽ nhận được e-mail thông báo sau khi gian hàng được kích hoạt.

Bước 4: Đăng nhập vào hệ thống quản trị dành cho người bán tại đây

2. Đăng nhập hệ thống quản trị dành cho người bán và các tính năng chính của hệ thống

Truy cập hệ thống quản trị đơn hàng dành cho người bán và tìm hiểu các tính năng của hệ thống tại đây

Có 2 cách đăng nhập vào hệ thống quản trị dành cho người bán:

Cách 1: Truy cập vào website Hatinhtrade.com.vn. Chọn “Kênh người bán”

Cách 2: Truy cập theo đường dẫn https://hatinhtrade.com.vn/quan-tri/dang-nhap

3. Quản lý kho hàng

Người bán có thể thêm mới, sửa và quản lý kho hàng theo hướng dẫn tại đây

Để quản lý kho hàng, người bán thao tác các bước sau:

Bước 1: Truy cập hệ thống quản trị người bán và chọn mục “Kho”

Bước 2: Tiến hành thêm mới, sửa, xóa và quản lý các kho hàng

4. Đăng bán sản phẩm

Người bán tiến hành đăng bán sản phẩm theo hướng dẫn tại đây

Để đăng bán và quản lý sản phẩm, người bán thao tác các bước sau:

Bước 1: Truy cập hệ thống quản trị người bán và chọn mục “Hàng Hóa”

Bước 2: Thêm mới, sửa, xóa và quản lý các hàng hóa đã đăng bán

5. Quản lý đơn hàng

Người bán sau khi đã đăng bán sản phẩm trên Hatinhtrade.com.vn, người bán quản lý đơn hàng theo hướng dẫn tại đây

Để quản lý đơn hàng, người bán thao tác các bước sau:

Bước 1: Truy cập hệ thống quản trị người bán và chọn mục “Đơn hàng”

Bước 2: Tiến hành kiểm tra hàng hóa thực tế và xử lý các đơn hàng