Sàn GDTMĐT Hà Tĩnh

6B. Thao tác với sản phẩm


6B. Thao tác với sản phẩm

Các thao tác với sản phẩm

6B.1. Xem sản phẩm

Để xem thông tin sản phẩm, thao tác như sau:

Bước 1: Trong giao diện quản trị, bạn đến phần "Quản lí gian hàng", chọn "Tất cả sản phẩm". Giao diện "Tất cả sản phẩm" sẽ xuất hiện như ảnh dưới:

Bước 2: Trong danh sách sản phẩm hiện có, muốn chỉnh sửa thông tin của sản phẩm nào, bạn cần bấm vào nút tam giác ngược (trong nút hoạt động) để hiện menu như sau:

Bước 3: Bạn cần chọn chức năng "Chi tiết" trong menu hoạt động. Thông tin chi tiết sản phẩm sẽ xuất hiện như sau:

 

6B.2. Xoá sản phẩm

Để xoá sản phẩm, thao tác như sau:

Bước 1: Trong giao diện quản trị, bạn đến phần "Quản lí gian hàng", chọn "Tất cả sản phẩm". Giao diện "Tất cả sản phẩm" sẽ xuất hiện như ảnh dưới:

Bước 2: Trong danh sách sản phẩm hiện có, muốn chỉnh sửa thông tin của sản phẩm nào, bạn cần bấm vào nút tam giác ngược (trong nút hoạt động) để hiện menu như sau:

Bước 3: Bạn cần chọn chức năng "Xoá bỏ" trong menu hoạt động. Hộp xác nhận thao tác sẽ xuất hiện như sau:

Bước 4: Nếu thực sự muốn xoá sản phẩm, bạn chọn "Có, xoá nó đi!". Nếu không, bạn chọn "Cancel".

6B.3. Chỉnh sửa sản phẩm

Để chỉnh sửa thông tin sản phẩm, thao tác như sau:

Bước 1: Trong giao diện quản trị, bạn đến phần "Quản lí gian hàng", chọn "Tất cả sản phẩm". Giao diện "Tất cả sản phẩm" sẽ xuất hiện như ảnh dưới:

Bước 2: Trong danh sách sản phẩm hiện có, muốn chỉnh sửa thông tin của sản phẩm nào, bạn cần bấm vào nút tam giác ngược (trong nút hoạt động) để hiện menu như sau:

Bước 3: Bạn cần chọn chức năng "Chỉnh sửa" trong menu hoạt động. Giao diện chỉnh sửa xuất hiện như sau:

Bước 4: Các thao tác chỉnh sửa sản phẩm tương tự các thao tác tạo mới sản phẩm.

Bước 5: Sau khi hoàn thành chỉnh sửa bạn cần bấm nút "Cập nhật" để lưu lại thông tin.

6B.4. Tạo mới sản phẩm

Để đăng bán sản phẩm, người bán đăng nhập vào trang quản trị và chọn “Thêm sản phẩm” từ mục "Quản lý sản phẩm".

Biểu mẫu thêm mới sản phẩm như sau:

 

6.5.1. Tên sản phẩm:

1. Tên sản phẩm:

Đây là tên hiệu sản phẩm sẽ hiện thị trên trang chủ.

 

6.5.2. Mô tả tóm tắt:

Thông tin tóm tắt về sản phẩm, sẽ xuất hiện trong phần "xem nhanh".

 

6.5.3. Cài đặt sản phẩm

Bao gồm:

3.1. Cài đặt chung:

Cho phép người bán đặt mã sản phẩm, giá bán, giá khuyến mại (nếu có) và có thể tuỳ chọn thời gian chạy giá khuyến mãi theo lịch biểu.

3.2. Quản lý kho hàng:

Cho phép người bán tuỳ chọn quản lý sản phẩm dưới dạng kho hàng, qua đó người bán có thể đặt số lượng sản phẩm và các tuỳ chọn khác phù hợp với mục đích kinh doanh.

3.3. Tính năng đặc điểm sản phẩm:

Đây là khu vực để người bán mô tả các tính năng,đặc điểm của sản phẩm một các chi tiết nhất.

Ngoài việc hỗ trợ định dạng văn bản, vùng soạn thảo còn hỗ trợ người bán chèn hình ảnh, liên kết, video giới thiệu sản phẩm.

 

6.5.4. Hình ảnh sản phẩm:

Đây là khu vực để người bán tải hình ảnh đại diện cho sản phẩm. Mỗi sản phẩm chỉ được 1 hình ảnh đại diện, người bán có thể thay đổi ảnh đại diện bằng cách xoá ảnh đại diện cũ trước khi đăng tải ảnh đại diện mới cho sản phẩm.

Để đăng tải hình ảnh đại diện cho sản phẩm, người bán cần thao tác như sau:

Bước 1: Chọn "Tải lên hình ảnh", giao diện tải lên hình ảnh sẽ xuất hiện như sau:

 

Bước 2: Bạn có thể "kéo và thả" hình ảnh sản phẩm vào khung màu xám hoặc bấm vào khung này để xuất hiện hộp chọn ảnh sản phẩm.

Bước 3: Bạn chọn hình ảnh sản phẩm cần đăng tải, rồi bấm chọn. Ngay lập tức hình ảnh sẽ được tải lên khung ảnh đại diện của sản phẩm.

6.5.5. Thư viện ảnh sản phẩm

Cho phép tải không giới hạn hình ảnh về sản phẩm, các hình ảnh này sẽ được hiện thị linh hoạt, đẹp mắt trong phần xem nhanh và chi tiết sản phẩm.

Thao tác đăng tải thư viện ảnh sản phẩm cũng giống thao tác đăng tải hình ảnh đại diện sản phẩm. Tuy nhiên thay vì chỉ được chọn 1 ảnh, thì bạn có thể chọn tối đa 10 ảnh 1 lúc.

6.5.6. Video giới thiệu sản phẩm

Để chèn video giới thiệu sản phẩm vào trang sản phẩm, trong mục "Video sản phẩm" người bán cần các thao tác sau:

Bước 1: Đánh dấu chọn vào ô "Kích hoạt video sản phẩm"

Bước 2: Nhập tiêu đề cho video

Bước 3: Chọn 1 trong 2 tuỳ chọn:

- URL mã nhúng: Sử dụng tuỳ chọn này khi bạn đã đăng tải video sản phẩm lên trang video Youtube. 

- URL video trực tuyến: Sử dụng tuỳ chọn này khi bạn có đường dẫn trực tiếp đến video sản phẩm, phần mở rộng của video sản phẩm phải là .mp4 và .ogg.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin video sản phẩm, người xem có thể xem video sản phẩm tại trang chi tiết sản phẩm

 

6.5.7. Tối ưu tìm kiếm

Bạn có thể tuỳ chỉnh các thông tin sản phẩm để tối ưu với các bộ máy tìm kiếm trên internet (SEO) trong biễu mẫu dưới đây.

Các thông tin cho phép tuỳ chỉnh bao gồm:

- Tiêu đề trang.

- Định dạng đường dẫn.

- Mô tả các thẻ meta.

- Các từ khoá tìm kiếm phù hợp với sản phẩm.

6.5.8.Thêm dữ liệu so sánh sản phẩm:

Trong trường hợp sản phẩm của bạn có các thông số phù hợp với các trường dữ liệu so sánh sản phẩm của ban quản trị sàn, bạn có thể nhập các dữ liệu này vào mục "Thêm dữ liệu so sánh sản phẩm".

Việc nhập các thông số này sẽ giúp sản phẩm của bạn có đầy đủ dữ liệu khi người mua hàng chọn tính năng so sánh sản phẩm trên sàn.

6.5.9. Chọn danh mục sản phẩm

Để sản phẩm của bạn xuất hiện khi khách hàng chọn xem sản phẩm theo mục, bạn cần chọn danh mục cho sản phẩm của mình.

Cây danh mục được hiện thị tương ứng với các giá trị trong trường cài đặt danh mục của gian hàng

Người bán có thể tuỳ chọn các danh mục sản phẩm này sao cho phù hợp với các mặt hàng kinh doanh của gian hàng.

6.5.10. Thẻ sản phẩm

Các thẻ sản phẩm được quản trị viên tạo ra nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm. Vì vậy, nếu muốn sản phẩm của mình được xuất hiện trong danh sách tìm kiếm theo thẻ sản phẩm, người bán cần chọn các thẻ phù hợp với sản phẩm đăng bán

 

6.5.11. Màu sắc sản phẩm

Nếu sản phẩm đăng bán có nhiều lựa chọn về màu sắc, người bán cần lựa chọn các màu sắc hiện có của sản phẩm mà quản trị viên đưa ra. Nếu màu sắc của sản phẩm không có trong danh sách, người bán vui lòng liên hệ với quản trị viên để bổ sung.

 

6.5.12. Kích cỡ sản phẩm

Nếu sản phẩm đăng bán có nhiều lựa chọn về kích cỡ, người bán cần lựa chọn các kích cỡ hiện có của sản phẩm mà quản trị viên đưa ra. Nếu kích cỡ của sản phẩm không có trong danh sách, người bán vui lòng liên hệ với quản trị viên để bổ sung.

 

6.5.13. Lưu giữ

Sau khi điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, bạn cần bấm nút "Lưu giữ" để lưu giữ sản phẩm.

Sản phẩm của bạn sẽ được quản trị viên xem xét và kích hoạt trong vòng tối đa 8h (nếu không vi phạm về quy chế đăng bán sản phẩm của sàn)